social image
ЈОСОЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ - 12 ГОДИНИ СО ВАС
ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ
ЗА ЈОСОЛЕ
Друштво за консалтинг, проектирање, инженеринг, надзор и трговија Јосоле инженеринг ДООЕЛ, Скопје, С.Македонија е формирана и регистрирана во ноември 2007год. Таа е фирма специјализирана  за изработка на основни проекти по сите фази за фармацевтско производство и складирање на фармацевтски производи во Фармацевтската индустрија.
ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ КУЌИ
ПРОЕКТИРАМЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПАНИИ
ПО ГМП НОРМАТИВИ