ЗА НАС    
ПРОЕКТИРАМЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПАНИИ ПО ГМП НОРМАТИВИ
СПЕЦИЈАЛНОСТ

Специјализирани за изработка на основни проекти по сите фази за  фармацевтско производство и складирање на фармацевтски производи во Фармацевтската индустрија.
НАДЗОР

Вршење на надзор при изведбата на фармацевтските објекти со специјализирани инжењери со А овластувања. Инаку фирмата Јосоле инженеринг поседува лиценци за проектирање и надзор.
ПРОЕКТИ

За време на 12 годишното постоење фирмата Јосоле инженеринг, Скопје има проектирано и надзорирано повеќе проекти за фармацевтски фирми во земјата и странство.  И тоа за: 
  1. Варус (Бионика), Скопје, С. Македонија,
  2. Елбијор, Скопје, С. Македонија,,
  3. Елбијор, Виница, С. Македонија,
  4. Фуфарма, Тирана,  Албанија,
  5. Треси –Фарм, Тирана, Албанија, 
  6. Македонија Лек, Скопје, С. Македонија, 
  7. Венена, Приштина, Косово 
  8. Хипотерм, Кочани, С. Македонија, 
  9. Рх Фарма, Скопје С. Македонија
ПОВЕЌЕ ЗА ЈОСОЛЕ

Нашата фирма изработува и најразлични дизајни за пакување на фармацевтските производи (кутии, блистери, каталози). Покрај основната дејност Јосоле инженеринг има изработено повеќе проекти и надзор за индивидуални стамбени објекти во Скопје и ширум државата. Долгогодишен управител на фирмата е М-р Љупчо Стефанов д.и.а.
ПРОЕКТИРАМЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПАНИИ ПО ГМП НОРМАТИВИ